AZ Duurzaam is actief op alle gebieden van duurzaamheid, maar met een sterke focus op energie.

trias energetica

Trias Energetica: eerst besparen, dan duurzaam invullen.

Dat houdt in allereerst energie besparen en vervolgens het gebruiken en/of opwekken van duurzame energie.

Alles is erop gericht dat we de wereld zoals die nu is maximaal behouden en dat op een economisch verantwoorde manier doen. Daarbij willen we de wereld de gelegenheid geven zich te herstellen van de roofbouw die we zeker ook de laatste eeuw op haar gepleegd hebben. De natuur is heel veerkrachtig – laten we haar de ruimte geven.

AZ Duurzaam kan naast advies, engineering, consultancy, e.d. ook de directie voeren over volledige projecten. Van ontwerp, inkoop, plaatsing, ingebruikname en service tot recycling. Heeft u vragen of wensen op het gebied van duurzame energie, neem dan contact op via de contactpagina.

 

Verenigde Naties definitie van duurzaamheid: 
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen